Vår uppdragsgivare är en Österrikisk koncern och är i dag representerad med mer än 80 bolag över hela världen. Organisationens huvudfokus ligger på försäljning, projekt och servicetjänster – med stor vikt på närhet till marknaden och kundens behov. I Sverige finns huvudkontoret i Stockholm samt avdelningskontor i Göteborg, Karlstad och Malmö.
I Sverige erbjuder företaget lösningar inom tre affärsområden:
Trafik– Intelligenta transportsystem som bla underlättar styrningen av innerstads- och motorvägstrafiken genom elektroniska skyltar, kövarningssystem mm
Public Transport – System och produkter för information vid bla tågstationer och busshållplatser såsom elektroniska stortavlor, videoövervakning, ombordssystem, alkohol-lås mm
Parkering – system och produkter för bla bommar i garage, parkering i garage, taxisystem mm.
Företaget är i en expansiv fas och behöver därför anställa ytterligare en projektledare inom drift- och underhåll till affärsområdet Trafik med placering i Stockholm.
Tjänsten
I rollen som projektledare inom drift- och underhåll ingår att driva projekt från start till mål. Kontraktet inkluderar både förebyggande- och akutunderhåll samt ombyggnationer av varierande storlek.  Företagets uppdrag innebär ett drift- och underhållsansvar för stora delar av alla trafikutrustningar inom trafikverket region Öst vilket t ex innefattar motorvägssystem, kövarningssystem, tunnelsystem, motorvägssystem och trafikinformationssystem. I rollen som projektledare har man ett övergripande ansvar för projekten,  en samordnande roll för tekniker och underentreprenörer och du för en nära dialog med beställare.
Rollen innebär mycket kontakt med underentreprenörer när det gäller underhåll av systemen utanför de områden där företaget har egen personal. Det förekommer både mindre och större uppdrag från både trafikverket och andra beställare. I rollen som projektledare kommer man även vara med i framtagning av anbud och tillföra kompetens i kalkylarbetet tillsammans med övriga medarbetare.
Arbetsuppgifter i punktform

 • Planera projektet
 • Driva förebyggande- och avhjälpande underhåll
 • Göra inköp i projektet, förhandla med leverantörer
 • Ansvara för uppföljning och rapportering i projekten
 • Ansvara för fakturering och ekonomin i projektet
 • Ändringshantering, arbeta strukturerat med förändringar inom projektet
 • Ansvara för kvalitets- och miljöarbetet i projektet
 • Ansvara för arbetsmiljöarbete i projektet
 • Medverkar till merförsäljning i projekten
 • Avsluta och följa upp resultatet i projektet
 • Arbetat med förbättringar av processer
 • Förstå och hantera kontraktsmässiga förändringar inom projektet och ta betalt för det arbete man utför som ligger utanför kontraktet

 Kravprofil
Utbildning
Allra helst någon form av teknisk utbildning. Kandidater som saknar en eftergymnasial utbildning men har relevant arbetslivserfarenhet kan givetvis vara intressanta.
 
Erfarenhets- och kunskapskrav

 • Minst 3 års erfarenhet av projektledning eller delprojektledning
 • Erfarenhet av drift- och underhåll i närliggande branscher
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
 • Drivit projekt från start till mål
 • Förståelse för entreprenadjuridik, AB 04 eller ABT 06.
 • Erfarenhet från att ha haft kvalitets-, kostnads- och tidsansvar
 • B-Körkort

Meriterande erfarenhet och kunskap

 • Erfarenhet av att ha projektlett uppdrag inom drift- och underhåll i trafikbranschen, ”ITS-projekt”.
 • Erfarenhet av arbete med teknisk utrustning i vägmiljö
 • Erfarenhet och förståelse av anbudsarbete och kalkylarbete
 • Erfarenhet från elkonstruktionsarbete


Personliga/funktionella egenskaper

 • En förmåga att skapa förtroende
 • Drivande och initiativrik
 • En säljande personlighet
 • Vara en god lagspelare.
 • En förmåga att hantera många bollar i luften
 • En hög stresströskel
 • Stark pondus

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Pure Search AB och Karin Welander på karin.welander@puresearch.se eller 073-544 94 49.