Gate46 är fastighetskonsulter som hjälper sina kunder med att skapa lönsammare varumärken inom detaljhandeln. Genom flera års erfarenhet har Gate46 utvecklat processer och beprövade metoder från analys och strategi till etablering, avveckling, kontraktsförvaltning och förhandling.
Tack vare företagets rikstäckande och internationella nätverk inom fastighetsbranschen har företaget ständigt örat mot rälsen vad gäller trender, marknadsförändringar och kommande möjligheter.
 Gate46 grundades 2008 och i dagsläget arbetar åtta konsulter i centralt belägna lokaler på Ingemar Bergmansgata i Stockholm. Företaget är en del av koncernen Tenant & Partner Group AB som ger tillgång till ytterligare kompetens samt administrativt stöd. Gate46 omsätter ca: 15 miljoner idag och är marknadsledande. Företaget har från verksamhetens start haft ett starkt resultat och planen att växa är tydligt förankrad.
För att fortsätta att växa och möta marknadens efterfrågan behöver Gate46 rekrytera en Senior Projektledare.
 
Tjänsten
Som senior projektledaren ansvarar du för att driva projekt från ax till limpa och agerar hyresgästens ombud i dialog och förhandling med fastighetsägaren. Vidare bevakar projektledare hyreskontraktet, omförhandlar hyresvillkoren samt driver etablerings- eller avvecklingsprojekt.
Projektledaren håller också i styrgruppsmöten och projektmöten, har kontakten med fastighetsägare, arkitekter, leverantörer, konsulter och entreprenörer. Sammanfattningsvis innebär det att hantera kundens alla frågor som är knutna till deras nuvarande eller önskade lokaler.
Arbetsuppgifterna varierar mycket; ena dagen sitter man i ett styrelsemöte hos en klient och är med i deras beslutsfattande, en annan bär man skyddshjälm ute på ett bygge för att en tredje sitta hemma och granska hyresavtal. Det är en tjänst med högt tempo och det ställs höga krav på självständighet, kreativitet och affärsmässig förmåga.
  
Kravprofil:

  • Erfarenhet med fastighets/etableringsfrågor inom Retail.
  • God erfarenhet av framgångsrik etablering, förhandling, avveckling och införsäljning av koncept.
  • Driven personlighet.
  • Förmåga att kunna driva och arbeta med projekt självständigt.

 
Fördelar med tjänsten och företaget

  • Utvecklande arbete – Gate46 är ett företag som satsar på att utveckla sina medarbetare genom intern och extern utbildning
  • Stöttande kultur – familjär företagskultur med högt i tak.
  • Stor frihet – som medarbetare har man stor möjlighet att påverka sin egen arbetstid.
  • Ger möjligheten att få arbeta med starka varumärken och intressanta kunder.
  • En arbetsplats som ständigt vill utvecklas och följa marknadens behov.
  • Erbjuder varierande och utmanande arbetsuppgifter.

Intresserad av tjänsten. Kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-17 38 00 ellskicka ditt Cv direkt till linda.hempel@puresearch.se