Bolaget är en familjekoncern verksam på Storstockholms bostadsmarknad och grundades 1935. I dag är företaget en koncern med ca 350 anställda och omsätter cirka 1 miljard SEK.
Moderbolaget bistår övriga bolag med koncerngemensamma resurser och funktioner för ekonomi, finans, analys, transaktion, personal, information, IT samt stödfunktioner. Koncernens övriga verksamhet fördelas på fyra bolag:
Byggnads AB: Erbjuder tjänster inom nyproduktion av bostäder, renovering av bostäder och lokaler, fastighetsservice samt drift och förvaltning. Byggnads AB består av 320 personer och är indelat i affärsområdena Byggproduktion respektive Fastighetsförvaltning.
Fastighets AB: Äger fastigheter med ett långsiktigt innehavsperspektiv. Med sin starka balansräkning utgör bolaget koncernens finansiella muskel.
Projekt AB: Producerar bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter för försäljning. Bolaget förvärvar exploateringsmark och projektfastigheter, utarbetar affärsplaner för fastigheterna, driver stadsplaneärenden och utformar ramhandlingar för upphandling av totalentreprenader samt marknadsför och säljer bostäder.
Asset Management AB: Investerar i och förvaltar andra tillgångar än den egna koncernverksamheten, exempelvis börsnoterade aktier, fonder och bolag i andra branscher.
Tjänsten
Rollen som projektledare innebär projektutveckling av bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Som projektledare driver man bostadsprojekt genom alla dess skeden, från idé till färdig produkt. Man leder, samordnar och administrerar projektets genomförande. Man tar fram affärsplan, budget och tidplan och styr arbetet därefter. I arbetet ingår utredning i inledningsskede, detaljplansarbete, framtagning av bygglovsansökan samt förfrågningsunderlag, upphandling av entreprenörer och kontakter med myndigheter och kunder.
Man handlar i regel upp totalentreprenader, men då företaget har egna standarder för bostadsrätter respektive hyresrätter är det ofta ”styrda” totalentreprenader.
Koncernen har sin verksamhet inom Stockholms län, varför några längre resor i tjänsten sällan förekommer. Aktuella projekt är Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden, Årstafältet och Margretero/Annedal.
Din profil
Vi söker dig som är civilingenjör med inriktning (gärna Väg och vatten eller Samhällsbyggnad) eller motsvarande samt:

  • Ett par års relevant erfarenhet från entreprenadsidan
  • God förståelse för byggprocessen
  • Erfarenhet från nyproduktion, i första hand bostadsprojekt
  • Driven person med god affärsförståelse
  • God social förmåga

Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till info@puresearch.se. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@puresearch.se alternativt 08-515 100 10.