Vår uppdragsgivare bedriver bostadsprojekt och nyproducerar både småhus och äganderätter till försäljning samt hyresrätter för egen förvaltning. Under de senaste åren har företaget nästa fördubblat sin personalstyrka och idag är man 13 personer. Organisationen behöver nu förstärka med ytterligare en projektutvecklare.
Företaget är en del av en större familjekoncern verksam på Storstockholms bostadsmarknad med ca 350 anställda och omsätter cirka 1 miljard SEK.
Tjänsten
Rollen som projektutvecklare innebär utveckling av bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Som projektutvecklare driver man bostadsprojekt genom alla dess skeden, från idé till färdig produkt. Man leder, samordnar och administrerar projektets genomförande. Man tar fram affärsplan, budget och tidplan och styr arbetet därefter. I arbetet ingår utredning i inledningsskede, detaljplansarbete, framtagning av bygglovsansökan samt förfrågningsunderlag, upphandling av entreprenörer och kontakter med myndigheter och kunder.
Rapportering sker till VD.
Kravprofil
Rätt person är Civilingenjör med inriktning Väg och vatten/Samhällsbyggnad eller motsvarande. Även kortare ingenjörsutbildningar kan komma ifråga.
Övriga krav:
• Minst 5-års arbetslivserfarenhet som projektledare och/eller projektutvecklare
• Erfarenhet från entreprenadsidan
• God förståelse för byggprocessen
• Erfarenhet från nyproduktion, i första hand bostadsprojekt
• Driven person med god affärsförståelse. Vi styr kalkyl och projektering ”hand i hand”
• God social förmåga
Intresserad av tjänsten? Kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka ditt CV till linda.hempel@puresearch.se