Nitro Consult är Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag som bildades 1969. Bolaget har idag 85 anställda och 10 kontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder.
Företaget besitter kompetens inom riskanalys, sprängteknisk rådgivning, besiktning, miljökontroll, vibrationsmätning och kontroll, upprättande av bygghandlingar, byggledning, bergprojektering, specialsprängningar och ingenjörsgeologi. Inom dessa områden, som i entreprenadjuridiskt hänseende är mycket viktiga bitar vid ”byggande i berg och mark”, utför Nitro Consult tjänster på uppdrag av både byggherrar och entreprenörer.
I och med att Regionchefen närmar sig pension rekryterar man nu en ersättare. Regionen består idag av tre kontor Karlstad, Örebro och Enköping med sammanslaget 12 medarbetare.
Tjänsten
Regionchefen har det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten och driver arbetet både vad det gäller projekt och personal. I dagsläget har man personalansvar för tolv medarbetare fördelat på sex i Karlstad, tre i Örebro och tre i Enköping. En stor del av rollen kommer också att handla om att utveckla befintliga och nya kundrelationer och det ställs därför höga krav på det affärsmässiga. Nitro Consult som företag står inför en tillväxtfas och behöver säkerhetsställa att rätt kompetens finns ur ett långsiktigt perspektiv så rekrytering kommer att vara en naturlig del i arbetet.
Tjänsten i korta drag:

 • Personalansvar för, samt att leda och fördela arbetet för medarbetarna
 • Budgetansvar
 • Medverka vid anbud och kundbesök samt bevaka marknaden
 • Samarbeta med kollegor från andra avdelningar och övriga kontor i Sverige
 • Följa upp och utveckla kvalitet och ekonomi
 • Kontakt med entreprenörer, beställare och underkonsulter
 • Löne- och medarbetaransvar
 • Anordna workshops och kundträffar
 • Ansvara för hyresavtal och andra avtal som erfordras samt utrustning och inredning
 • Rekrytering

Tjänsten rapporterar till VD, Mats Blacker
Kravprofil
Utbildning
Teknisk utbildning, i första hand högskoleutbildning
Övriga krav:

 • Tidigare erfarenhet av ledande roll såsom gruppchef, avdelningschef eller liknande
 • Affärsmässighet (med fokus på att skapa lönsamma affärer genom kundvärde)
 • Mycket goda ledaregenskaper
 • God kunskap och erfarenhet av offertarbete
 • Erfarenhet av att utveckla affären på nya marknadsområden
 • Förmåga att upprätthålla långsiktiga relationer samt att skapa nya kontakter
 • Erfarenhet från teknikkonsultföretag
 • God branschkunskap och teknisk förståelse
 • God insikt i fackliga frågor

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka din CV till karin.welander@puresearch.se