Nitro Consult AB är Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag. Företaget bildades 1969. Bolaget har idag omkring 80 anställda med huvudkontor i Stockholm och 9 regionkontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder. Bolaget står inför en kraftig tillväxt med planer på en fördubbling inom de kommande åren. Nitro Consult ingår i Orica, en koncern med verksamhet i ca 50 länder.

I och med att den nuvarande regionchefen går vidare i organisationen till rollen som internationell marknadschef behöver man nu stärka upp organisationen med en ny regionchef.

Tjänsten
Regionchefen har det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten och driver arbetet i regionens ledningsgrupp tillsammans med regionens fyra gruppchefer. Som regionchef arbetar man med att utveckla regionens befintliga kundrelationer samt driver arbetet med att bredda den nuvarande kundbasen och tjänsteutbudet samt stärker samverkan nationellt och internationellt. Regionchefen har personalansvar för ca 35 personer, varav fyra direktrapporterande gruppchefer under sig. Rollen ställer höga krav på både ledarskapet och det affärsmässiga. Nitro Consult står inför en tillväxtfas framöver som bland annat innebär att regionchefen tillsammans med HR Chef kommer att stötta gruppchefer i rekrytering samt att säkerhetsställa att rätt kompetens finns inom bolaget ur ett långsiktigt perspektiv.
Tjänsten i korta drag:

 • Att genom gruppcheferna leda och fördela arbetet i regionen
 • Bidra till ledningsarbetet för marknadsområde Mitt
 • Budgetansvar för regionen
 • Medverka vid anbud och kundbesök samt bevaka marknaden
 • Ständigt utveckla affären och hitta nya affärsmöjligheter
 • Rekrytering av ledande befattningar för regionen
 • Delaktig i analys och förhandling av förvärv
 • Samarbeta med kollegor från andra avdelningar och övriga kontor i Sverige och utomlands.
 • Följa upp och utveckla kvalitet och ekonomi
 • Kontakt med entreprenörer, beställare och underkonsulter

Tjänsten rapporterar till marknadsområdeschef Mitt
Resor i till utlandet förekommer men inte i någon större utsträckning
 
Teknisk utbildning, i första hand högskoleutbildning
Övriga krav:

 • Tidigare erfarenhet av ledande roll med personalansvar som tex gruppchef, avdelningschef eller motsvarande
 • Affärsmässighet (med fokus på att skapa lönsamma affärer genom kundvärde)
 • Mycket goda ledaregenskaper
 • Erfarenhet från teknikkonsultföretag
 • God branschkunskap och teknisk förståelse

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på karin.welander@puresearch.se eller 073-544 94 49.