Veidekke startade med vägbeläggning i Norge redan 1936 och har sedan dess byggt samhälle och infrastruktur i Sverige, Norge och Danmark. Idag är Veidekke Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.
Veidekke Sverige har ca 1800 anställda och en omsättning på ca 10 miljarder SEK (2017). Verksamheten omfattar såväl bygg och anläggning som bostadsutveckling, och ambitionen är att vara ett annorlunda företag, präglat av entusiasm, sunda värderingar och respekt för kunden. Veidekke Sverige är en del av
I Sverige har Veidekke fyra övergripande affärsområden: Bygg Bostäder, Bygg Kommersiellt, Anläggning och Bostad (projektutveckling). Bygg Bostäder består av två regioner och till regionen i Stockholm söker vi nu en Regioncontroller.
Tjänsten
Som regioncontroller arbetar man framförallt med ekonomisk uppföljning och analys på regionnivå baserat på projektens rapportering. Vidare ansvarar controllern för att regionen har kontroll på projekt-och omkostnader ur ett ekonomiskt perspektiv. Tillsammans med en projektcontroller sammanställer regioncontrollern och tar fram rapporter för presentation inom regionen och Veidekke.
Som regioncontroller kommer man även att ägna stor del (ca 40%) av sin tid åt projekt centralt i Veidekke Entreprenad, på Sverigenivå. Omfattningen och fördelningen över tid kommer emellertid att variera och ställer därför krav på att du är anpassningsbar.
Regioncontrollern rapporterar till regionchefen och ingår även i ledningsgruppen tillsammans med regionchef, arbetschefer, inköpschef, HR-chef m fl. Till stor del innebär rollen även marknadsarbete såsom att utvärdera och bedöma potentiella kunder samt medverka i anbudsskedet. Rollen ställer höga krav på att kunna sitt arbeta självständigt samtidigt som man har många kontaktytor på företaget.
Kravprofil
Civilekonom eller annan ekonomisk eftergymnasial utbildning
Övriga krav:

  • Flera års erfarenhet av arbetsuppgifter som controller eller motsvarande
  • Erfarenhet från projektverksamhet och van vid att se kostnadssidan och räkna på beläggningsgrad
  • Drivit eller varit involverad i utvecklingsprojekt

Meriterande:

  • Erfarenhet från byggbranschen

Intresserad av tjänsten? Skicka ditt CV direkt till linda.hempel@puresearch.se eller ring på 0760-173800 om du har frågor.