Nitro Consult AB är Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag. Företaget bildades 1969. Bolaget har idag omkring 80 anställda med huvudkontor i Stockholm och nio regionkontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder. Bolaget står inför en kraftig tillväxt med planer på en fördubbling inom de kommande åren. Nitro Consult ingår i Orica, en koncern med verksamhet i ca 50 länder. Som ett led i detta behöver företaget förstärka upp med en CAD-ansvarig till Bergsgruppen
Som CAD – Projektansvarig kommer du bland annat att samordna och digitalisera ritningar för tunnlar som har karterats. Du kommer också vara stödjande för andra medarbetare (2-3st) som ska jobba med CAD i projekt. En stor del av det underlaget är kopplat till SL:s tunnelbanelinjer. I samband med det finns det också ett behov av att ta fram och utveckla rutiner för underlaget. Därutöver kommer rollen att inbegripa arbete med att bistå i diverse olika projekt som bland annat kräver ritning av områden som varit föremål för sprängning.
Utöver den initiala perioden i detta projekt finns det stor utrymme att jobba i andra projekt framöver. Just nu jobbar Nitro Consult intensivt med att växa både inom Norden och internationellt i andra länder såsom exempelvis Norge och Japan. Med det följer också ett stort behov av CAD-kunniga.
Tjänsten i korta drag:

  • Bygga upp och utveckla nya arbetsrutiner i ritnings arbete
  • Dokumentation
  • Utforma ritningar
  • Lära ut och coacha övriga medarbetare i ritningsarbetet

Företaget satsar mycket på utbildningar vilket resulterar i att nya har goda utvecklingsmöjligheter
Rapportering sker till gruppchefen
 
Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis någon form högskoleutbildning med relevant inriktning mot berg eller liknande.
Övriga krav:

  • 1-2 års erfarenhet av CAD-ritningar inom anläggnings- och/eller byggprojekt
  • Erfarenhet från teknisk dokumentation
  • God kommunikativ förmåga
  • Svenska och engelska flytande i tal och skrift

Meriterande:

  • Kunskaper i BaTman

 
 
Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka ditt CV direkt till linda.hempel@puresearch.se