Uppdragsgivaren är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 13.000 anställda och en omsättning överstigande 40 miljarder kronor. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.
Inom affärsområde bygg arbetar företaget med helheten inom bostad, husbyggnad och byggservice. Med gedigen kunskap och stor geografisk spridning kan man kombinera den stora koncernens styrka med det lokala företagets möjligheter till flexibla lösningar.
En av de mer seniora kalkylatorerna i regionen kommer att inom några år att gå i pension och därför söker företaget efter ytterligare en kalkylator som vill axla en samordnande och ledande roll. Totalt arbetar ett 20-tal kalkylatorer i regionen.
Tjänsten
Rollen som samordnande kalkylator är en ledande och bred roll med delaktighet tidigt och under hela byggprocessen från anbud, projekteringsstadiet till genomförandet av byggprojektet samt uppföljning. Tillsammans med kalkylchefen kommer personen även att vara delaktig i marknads- och säljfrågor. Den samordnande kalkylatorn har regelbunden kontakt med kunden både genom besök och genom regelbundna uppföljningar av projekten. Företaget går mot en mer BIM-anpassad kalkylmiljö och därför finns möjlighet att få vara med och påverka och utveckla verksamhetenskalkylarbetet i framtiden.
Kravprofil
Byggteknisk utbildning och/eller alternativt relevant arbetslivserfarenhet.
Övriga krav:
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom bygg- eller anläggningsbranschen. Personen kan ha sin bakgrund som kalkylator och/eller varit involverad i kalkylarbetet på något sätt.
• Arbetar i MAP eller likvärdigt kalkylprogram.
• Förmågan att agera som mentor och goda ledaregenskaper.
• Viljan att arbeta i samverkansprojekt med kunden (dvs en öppen dialog med kunden om projekten).
• Goda datakunskaper.
Meriterande:
• Erfarenhet av CAD och BIM.
Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV till linda.hempel@puresearch.se. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Linda Hempel Gustafson på PURE Search på telefon 0760-17 38 00.