Nitro Consult AB är Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag. Företaget bildades 1969. Bolaget har idag omkring 80 anställda med huvudkontor i Stockholm och nio regionkontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder. Bolaget står inför en kraftig tillväxt med planer på en fördubbling inom de kommande åren. Nitro Consult ingår i Orica, en koncern med verksamhet i ca 50 länder. Som ett led i detta behöver företaget förstärka upp med en Senior Bergsingenjör 
Rollen som Bergsingenjör är bred och varierande och man arbetar i huvudsak med ingenjörsgeologi så som bergkvalitetsbedömning, statusbedömning av tunnlar och bergrum, bergsförstärkning, stabilitetsanalyser, bergkatering, klassificering, besiktning och tunnelbeskitning. Arbetet sker i projektform vilket innebär många externa kontakter med såväl beställare som entreprenörer. Nitro är ett personligt företag med högt i tak och det är även viktigt i att vara social och att ha en vilja att utbyta kunskaper med både kollegor, entreprenörer, byggherrar, beställare och andra inblandade i projekten.
Företaget satsar mycket på utbildningar vilket resulterar i att nya medarbetare snabbt får en god kunskap i sprängningens alla moment.
 
Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis någon form högskoleutbildning med relevant inriktning mot berg alternativt gedigen arbetslivserfarenhet.
Övriga krav:

  • Kvalificerad erfarenhet från byggande i berg, minst fem år
  • Affärsmässig, kvalitetsmedveten och strukturerad
  • God kommunikativ förmåga

 
Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka ditt CV direkt till linda.hempel@puresearch.se