Vår kund är ett internationellt och ledande analys- och teknikkonsultbolag vars tjänster bidrar till ett hållbart samhällsbyggande som värnar naturen. Företagets kompetens omfattar allt från marksanering till stadsplanering, från konstruktion av byggnadsverk till projektering av hållbara transportsystem och från utveckling av framtidens energikällor till nya möjligheter att utvinna viktiga mineraler. Bolaget sammanför experter som har helt olika kompetens och bakgrund men som delar stoltheten inför sitt arbete och en vilja att lösa kundernas problem.
Till affärsområdet Management söker vi nu en senior projekteringsleda. Affärsområdet levererar projektledning i sin helhet i form av kompletta organisationer eller som delar av de funktioner som ingår i en projektledningsorganisation. Man är verksam i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt – genom hela projektgenomförandet – till tjänster i förvaltningsfasen. Den samlade erfarenheten täcker in ett brett spektrum av kundkategorier med uppdrag inom kontor, handel, utbildning, idrott och kultur, vård, bostäder, industri och infrastruktur.
Tjänsten
I rollen som senior projekteringsledare har du dels ansvar att självständigt leda dina uppdrag mot kund eller så ingår du i en större projekteringsorganisation med ansvar att leda och samordna projekteringsarbetet. Vår strävan är att komma in tidigt i byggprocessen för att sedan leda arbetet vidare under projektering och byggande.
Att leda projekt som projekteringsledare innefattar bl.a. ledning av projekteringsmöten och medverkan vid övriga projektmöten, t.ex. ekonomi-, kvalitets och byggmöten samt kontakter med myndigheter, beställare och kunder. Dessutom så sköter projekteringsledaren det administrativa för projektet vilket bland annat innefattar upprättande av budget, tidplan risklista och gränsdragningslista samt uppföljning av framdrift, kravställning granskning, samordning och styrning mot uppsatta mål. Vidare innebär rollen att vara behjälplig med tolkning av de regler och föreskrifter som gäller inom byggbranschen åt våra uppdragsgivare. I vissa uppdrag kan även projekteringsledaren komma att agera bygg och/eller projektledare.
Som projekteringsledare kommer du att vara stationerad antingen på kontoret i Norrköping- eller Linköping.
Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis någon form av byggteknisk utbildning, allra helst på högskolenivå och/eller gedigen arbetslivserfarenhet.
Övriga krav:

  • Flera års erfarenhet från roller i byggbranschen
  • Erfarenhet från hus, anläggning och/eller vvs
  • Goda ledaregenskaper
  • Några års erfarenhet av projekteringsprojekt
  • Goda kunskaper inom BAS P

Intresserad av tjänsten? Ring Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka ditt CV direkt till linda.hempel@puresearch.se