Nitro Consult är Sveriges största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag som bildades 1969. Bolaget har idag 75 anställda och 9 kontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder.
Företaget besitter kompetens inom riskanalys, sprängteknisk rådgivning, besiktning, miljökontroll, mätning av omgivningspåverkan, upprättande av bygghandlingar, byggledning, bergprojektering, specialsprängningar och ingenjörsgeologi. Inom dessa områden, som i entreprenadjuridiskt hänseende är mycket viktiga bitar vid ”byggande i berg och mark”, utför Nitro Consult tjänster på uppdrag av både byggherrar och entreprenörer.
Företagets djupa kunskaper i berg-, spräng- och vibrationsteknik grundar sig i den tradition och historia som funnits sedan Alfred Nobels dagar. Nitro Consult bildades genom Nitro Nobel, numera Orica, med insikten att bergsprängning skall utföras försiktigt och skonsamt både för omgivning och kvarstående berg. Kriterier som tillåtna vibrationer, luftstötvågor, buller, grundvattennivåer mm ställer krav på hög kompetens på byggherrens handlingar, på den utförande entreprenören och inte minst på den kontrollerande konsulten.
Nitro Consult har lång tradition och erfarenhet befäster och förstärker den kunskap som krävs i dagens projekt. När det gäller krav på försiktig sprängning blir därför företagets konsulter kontrakterade då stora krav på spräng- och vibrationstekniska kunskaper krävs och där hänsyn skall tas till påverkan av vibrationer och buller mot omgivningen. På projekt som Södra länken, Norrortsleden, Norra länken, Citybanan, Botniabanan och Götatunneln har Nitro Consult uppdrag som byggledare och spräng- och vibrationsexperter då spräng- och vibrationsfrågorna ofta är mycket högt prioriterade.
I takt med att företaget expanderar förstärker man nu organisationen med en skorstensfejartekniker l till kontoret i Stockholm.
Tjänsten
Rollen som konsult är bred och varierande och man arbetar i huvudsak med konsultation inom besiktning och kontroll av fastigheter i samband med infrasturkturarbeten och sprängning. Som skorstensfejartekniker kommer du även att genomföra provtryckningar av eldstäder i samband med besiktningarna. I gruppen arbetar idag 8 medarbetare och man har nära samarbete med övriga kollegor på kontoret och medarbetare runt om i landet. Arbetet sker i projektform vilket innebär många externa kontakter med såväl beställare som fastighetsägare. Nitro är ett personligt företag med högt i tak och det är även viktigt i att vara social och en vilja att utbyta kunskaper med både kollegor, entreprenörer, byggherrar, beställare och andra inblandade i projekten. I rollen som konsult är du mycket ute i projekten vilket gör att alla medarbetare har en god förankring i verkligheten och en mycket gedigen inblick i hela processen gällande omgivningspåverkan.
Företaget satsar mycket på utbildningar vilket resulterar i att nya medarbetare snabbt får en god kunskap gällande alla moment knutna till omgivningspåverkan från markarbeten såsom sprängning, pålning spontning, etc.
Vidare innebär tjänsten

  • Provtryckning av eldstäder
  • Besiktning
  • Vibrationsmätning
  • Vart efter du tillägnar dig rollen som konsult kommer du även ansvara för utförande av riskanalyser

Rapportering sker till gruppchef Christer Holmberg
Kravprofil
Rätt kandidat är utbildad skorstensfejartekniker
Övriga krav:

  • Några års erfarenhet av att arbete som skorstensfejartekniker
  • Tidigare erfarenhet av att göra provtryckningar i eldstäder
  • Affärsmässig, kvalitetsmedveten och strukturerad
  • God kommunikativ förmåga i tal och skrift
  • Körkort
  • Mycket goda kunskaper i Officepaketet

Meriterande
Tidigare erfarenhet av att arbeta i projekt i samband med sprängning
Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till karin.welander@puresearch.se Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Welander 0735-449449.