Nitro Consult är Sveriges största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag som bildades 1969. Bolaget har idag 75 anställda och 9 kontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder.
Företaget besitter kompetens inom riskanalys, sprängteknisk rådgivning, besiktning, miljökontroll, mätning av omgivningspåverkan, upprättande av bygghandlingar, byggledning, bergprojektering, specialsprängningar och ingenjörsgeologi. Inom dessa områden, som i entreprenadjuridiskt hänseende är mycket viktiga bitar vid ”byggande i berg och mark”, utför Nitro Consult tjänster på uppdrag av både byggherrar och entreprenörer.
Företagets djupa kunskaper i berg-, spräng- och vibrationsteknik grundar sig i den tradition och historia som funnits sedan Alfred Nobels dagar. Nitro Consult bildades genom Nitro Nobel, numera Orica, med insikten att bergsprängning skall utföras försiktigt och skonsamt både för omgivning och kvarstående berg. Kriterier som tillåtna vibrationer, luftstötvågor, buller, grundvattennivåer mm ställer krav på hög kompetens på byggherrens handlingar, på den utförande entreprenören och inte minst på den kontrollerande konsulten.
Nitro Consult har lång tradition och erfarenhet befäster och förstärker den kunskap som krävs i dagens projekt. När det gäller krav på försiktig sprängning blir därför företagets konsulter kontrakterade då stora krav på spräng- och vibrationstekniska kunskaper krävs och där hänsyn skall tas till påverkan av vibrationer och buller mot omgivningen. På projekt som Södra länken, Norrortsleden, Norra länken, Citybanan, Botniabanan och Götatunneln har Nitro Consult uppdrag som byggledare och spräng- och vibrationsexperter då spräng- och vibrationsfrågorna ofta är mycket högt prioriterade.
 
I takt med att företaget expanderar förstärker man nu organisationen med en sprängteknisk konsult.
 
Tjänsten
Rollen som konsult är bred och varierande och man arbetar i huvudsak med sprängteknisk rådgivning. Rollen innebär även genomförande av riskanalyser, vibrationsmätning, vibrationsanalys och att agera platskontrollant vid sprängningsarbeten. Som sprängteknisk konsult är du med från tidigt skede i projektet.
Arbetet sker i projektform vilket innebär många externa kontakter med såväl beställare som entreprenörer. Nitro är ett personligt företag med högt i tak och söker efter medarbetare som är öppna för att vilja utbyta kunskaper med både kollegor, entreprenörer, byggherrar, beställare och andra inblandade i projekten. Projekten är framförallt inom väg, infrastruktur, gruvor och ibland även under vatten. I rollen som konsult är du mycket ute i projekten, vilket gör att alla medarbetare har en god förankring i verkligheten och gedigen inblick i hela processen gällande sprängning.
Vidare innebär tjänsten

 • Sprängteknisk rådgivning
 • Upprätta sprängtekniska beskrivningar
 • Göra riskanalyser
 • Optimering av sprängsalvor
 • Vibrationsmätning och analys
 • Utforma laddnings- och vibrationsprognoser
 • Utredning av fragmentering
 • Utredning av kastrisker

Rapportering sker till gruppchef eller regionchef
Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis någon form av teknisk utbildning alternativt gedigen arbetslivserfarenhet
Övriga krav:

 • Lång erfarenhet av att arbeta med sprängteknik
 • God analytisk förmåga
 • Affärsmässig, kvalitetsmedveten och strukturerad
 • God kommunikativ förmåga i tal och skrift i såväl svenska som engelska
 • Körkort
 • Goda kunskaper i Officepaketet

Meriterande:

 • Civilingenjör eller motsvarande
 • Kunskap inom teknisk geologi
 • Erfarenhet av vibrationsutredning vid sprängning
 • Tidigare arbetslivserfarenhet från konsultbolag

Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till karin.welander@puresearch.se Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Welander 0735-449449.