Bolaget är en familjekoncern verksam på Storstockholms bostadsmarknad och grundades 1935. I dag är företaget en koncern med ca 350 anställda och omsätter cirka 1 miljard SEK.
Moderbolaget bistår övriga bolag med koncerngemensamma resurser och funktioner för ekonomi, finans, analys, transaktion, personal, information, IT samt stödfunktioner. Koncernens övriga verksamhet fördelas på fyra bolag:
Byggnads AB: Erbjuder tjänster inom nyproduktion av bostäder, renovering av bostäder och lokaler, fastighetsservice samt drift och förvaltning. Byggnads AB består av 320 personer och är indelat i affärsområdena Byggproduktion respektive Fastighetsförvaltning.
Fastighets AB: Äger fastigheter med ett långsiktigt innehavsperspektiv. Med sin starka balansräkning utgör bolaget koncernens finansiella muskel.
Projekt AB: Producerar bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter för försäljning. Bolaget förvärvar exploateringsmark och projektfastigheter, utarbetar affärsplaner för fastigheterna, driver stadsplaneärenden och utformar ramhandlingar för upphandling av totalentreprenader samt marknadsför och säljer bostäder.
Asset Management AB: Investerar i och förvaltar andra tillgångar än den egna koncernverksamheten, exempelvis börsnoterade aktier, fonder och bolag i andra branscher.
Inköpsteamet ingår i bolagets stabsfunktion Inköp och Logistik. Avdelningen består av 3 personer inom logistik och 4 personer inom inköp (inklusive avdelningschefen, som arbetar till cirka 25 procent med projektinköp). Gruppen stödjer både Byggproduktion och Fastighetsförvaltning i inköpsfrågor
Tjänsten
Som projektinköpare ansvarar man för att upphandla projektresurser i syfte att uppfylla företagets åtaganden i entreprenader och leveranser i aktuella projekt. Projektinköparen har ansvar för inköp i både större och mindre byggprojekt och arbetar självständigt med dessa. Rollen innebär många kontaktytor och man arbetar med ett flertal projekt samtidigt.
Vidare innebär tjänsten:
– Att upprätta inköpsplan och inköpsbudget tillsammans med arbetschef och platschef utifrån produktionsplanen
– Att sammanställa förfrågningsmaterial, genomföra leveransbedömningar, göra anbudsvärderingar, förhandla och upprätta avtal med leverantörer och underentreprenörer
– Att medverka i byggstartsmöten, informera om avtalens omfattning och göra gränsdragningar för övriga i projektet
– Att arbeta långsiktigt med leverantörer för att minskakostnader och öka kvalitén
– Genomföra uppföljningar och avstämningar
Då företaget befinner sig i början av en process där allt inköpsarbete ska centraliseras, innebär tjänsten även mycket kontakt med personer i verksamheten för att skapa en tydlig bild över vilka avtal, leverantörer och behov som finns. Inköpsavdelningen kommer sedan att använda detta som underlag för att ta fram rutiner, riktlinjer och strategier för att kunna arbeta mer effektivt med inköp utifrån en central organisation.
Din profil:
Rätt person har troligtvis teknisk utbildning, i första hand på högskolenivå samt minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom kvalificerat inköpsarbete (d v s inte endast avrop/orderläggning) samt bakgrund från byggproduktion eller installation. Alternativt kan man ha gedigen erfarenhet från byggbranschen som platschef, byggprojektledare eller projektledare inom samt intresse för att arbeta med inköp, förståelse för taktiska/strategiska frågor inom inköp samt goda kunskaper i Office-paketet
Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till info@puresearch.se Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@puresearch.se alternativt 08-515 100 10.