Vår uppdragsgivare är en Österrikisk koncern och är i dag representerad med mer än 80 bolag över hela världen. Organisationens huvudfokus ligger på försäljning, projekt och servicetjänster – med stor vikt på närhet till marknaden och kundens behov. I Sverige finns huvudkontoret i Stockholm samt avdelningskontor i Göteborg, Karlstad och Malmö.
I Sverige erbjuder företaget lösningar inom tre affärsområden:
Trafik– Intelligenta transportsystem som bla underlättar styrningen av innerstads- och motorvägstrafiken genom elektroniska skyltar, kövarningssystem mm
Public Transport – System och produkter för information vid bla tågstationer och busshållplatser såsom elektroniska stortavlor, videoövervakning, ombordssystem, alkohol-lås mm
Parkering – system och produkter för bla bommar i garage, parkering i garage, taxisystem mm.
Företaget är i en expansiv fas och behöver därför anställa ytterligare en teknisk projektledare till affärsområdet Trafik med placering i Göteborg.
Tjänsten
I rollen som teknisk projektledare ingår att driva projekt från start till mål. Det innebär från design/konstruktionsfas till att projektet överlämnats till kunden, ofta vid en slutbesiktning. Ett projekt kan exempelvis vara att bygga en ny eller bygga om en signalanläggning i en korsning när det gäller trafikstyrning. Ett annat exempel är att genomföra uppgraderingar eller nyinstallationer av trafikutrustningar på våra motorvägar.
Rollen innebär mycket kontakt med underentreprenörer när det gäller bland annat markarbeten och installation i projekten. Projekten ligger vanligtvis storleksmässigt mellan 300 000 – 3 miljoner kr och sträcker sig över 3-4 månader. Det förekommer både mindre och större uppdrag. I rollen som projektledare kommer man även vara med i framtagning av anbud och tillföra kompetens i kalkylarbetet tillsammans med övriga medarbetare.
Kravprofil
Utbildning
Civilingenjör eller högskoleingenjör företrädelsevis inom elkraft eller systemteknik alternativt relevant arbetslivserfarenhet.
Erfarenhets- och kunskapskrav
– Minst 3 års erfarenhet av projektledning eller delprojektledning
– Flytande i svenska
– Goda kunskaper i engelska
– Körkort
– Förståelse för entreprenadjuridik, AB 04 eller ABT 06
– Erfarenhet från att ha haft kvalitets-, kostnads- och tidsansvar
– Ska ha drivit ett projekt från start till mål
Meriterande erfarenhet och kunskap
– Erfarenhet av att ha projektlett uppdrag inom trafikbranschen, ”ITS-projekt”
– Erfarenhet av arbete med teknisk utrustning i vägmiljö
– Erfarenhet och förståelse av anbudsarbete och kalkylarbete
– Erfarenhet från projektering eller installation inom trafik
– Erfarenhet från elkonstruktionsarbete
Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till linda.hempel@puresearch.se eller ring på 0760-17 38 00