Nitro Consult är Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag som bildades 1969. Bolaget har idag 85 anställda och 10 kontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder.
Företaget besitter kompetens inom riskanalys, sprängteknisk rådgivning, besiktning, miljökontroll, vibrationsmätning och kontroll, upprättande av bygghandlingar, byggledning, bergprojektering, specialsprängningar och ingenjörsgeologi. Inom dessa områden, som i entreprenadjuridiskt hänseende är mycket viktiga bitar vid ”byggande i berg och mark”, utför Nitro Consult tjänster på uppdrag av både byggherrar och entreprenörer.
I takt med att företaget expanderar förstärker man nu organisationen med två konsulter till berggruppen.
Tjänsten
 Rollen som konsult är bred och varierande och man arbetar i huvudsak med ingenjörsgeologi så som bergkvalitetsbedömning, statusbedömning av tunnlar och bergrum, bergsförstärkning, stabilitetsanalyser, bergkartering, klassificering, bergbesiktningar och tunnelbesiktning. Du kan även komma att utföra vibrationsmätning och besiktning och även arbeta med riskanalyser och skadeanmälningar kopplat till uppdragen. I gruppen arbetar idag fyra konsulter och man har nära samarbete med övriga medarbetare i Stockholm och runt om i landet. Arbetet sker i projektform vilket innebär många externa kontakter med såväl beställare som entreprenörer. Nitro är ett personligt företag med högt i tak och det är även viktigt i att vara  social och att ha en vilja att utbyta kunskaper med både kollegor, entreprenörer, byggherrar, beställare och andra inblandade i projekten. I rollen som konsult är du mycket ute i projekten vilket gör att alla medarbetare har en god förankring i verkligheten och att man har en mycket gedigen erfarenhet i hela byggskedet och framförallt i sprängningsmomentet.
Berggruppens mål är att arbeta med de vanliga bergfrågorna som noteras ovan men att ha sin spetskompetens på själva losshållningen av berg, dvs sprängmomentet och det som berör detta.
Företaget satsar mycket på utbildningar vilket resulterar i att nya medarbetare snabbt  får en god kunskap i sprängningens alla moment.
Rapportering sker till gruppchef
Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis högskoleutbildning med relevant inriktning mot berg alternativt gedigen arbetslivserfarenhet.
Övriga krav:

  • Kvalificerad erfarenhet från arbete med berg
  • Affärsmässig, kvalitetsmedveten och strukturerad
  • God kommunikativ förmåga
  • Svenska och engelska flytande i tal och skrift
  • Körkort
  • Mycket goda kunskaper i Officepaketet

Meriterande:

  • Erfarenhet från projekt- och/eller uppdragsledarroll för ”stora projekt”
  • Tidigare arbetslivserfarenhet från konsultbolag
  • Projektering av anläggningar i berg och 3D-CAD
  • AMA anläggning och AF

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka din CV till karin.welander@puresearch.se