Vår uppdragsgivare är ett ledande analys- och teknikkonsultföretag vars tjänster bidrar till ett hållbart samhällsbyggande som värnar naturen. Företagets kompetens omfattar allt från marksanering till stadsplanering, från konstruktion av byggnadsverk till projektering av hållbara transportsystem och från utveckling av framtidens energikällor till nya möjligheter att utvinna viktiga mineraler.
Företaget sammanför experter som har helt olika kompetens och bakgrund men som delar stoltheten inför sitt arbete och en vilja att lösa kundernas problem.
Företagets unika kombination av specialistkompetens och global spridning gör att man kan erbjuda den senaste kunskapen och bästa servicen för alla typer av utmaningar. Tillsammans har man en tydlig strategi för tillväxt som stöder sig på ett globalt tänkande, en gemensam vision och gemensamma värderingar. Företags samlade styrka gynnar kunderna och erbjuder nya möjligheter för sina medarbetare.
Företaget är indelat i 8 affärsområden: Analys & Strategi, Byggprojektering, Bro och vattenbyggnad, Environmental, International, Management, Samhällsbyggnad samt Systems.
Elteknik är en avdelning inom affärsområdet Systems som erbjuder tjänster inom elkraft, ljusdesign, tele, datakommunikation, säkerhet och transportsystem. Uppdragen omfattar alla typer av industri- infrastruktur och fastighetsprojekt och de sträcker sig från hela kedjan från tidiga förstudier, utredningar och projektering till driftsättning, kontroll och besiktning. Systems tjänster efterfrågas bl a vid ny- och ombyggnad av idrottsarenor, skolor, centrumanläggningar, bostäder, sjukhus, industrier och kontor. Verksamheten innefattar även konsulttjänster vid ny- och ombyggnad av vägar, tunnlar och spårbunden trafik.
Affärsområdet Systems står inför en expansion och därför söker företag nu en Uppdragsledare inom Elteknik för sjukhusprojekt i Stockholm.
I dag är affärsområdet Systems drygt 450 medarbetare över hela landet och i Stockholm arbetar 130 medarbetare. På Elteknik i Stockholm finns 65 medarbetare.
Tjänsten
Som uppdragsansvarig inom elteknik för sjukhusprojekt har man tekniskt och ekonomiskt ansvar för uppdragen. Uppdragen omfattar främst el- och telesystem men kan även omfatta fler discipliner. Den uppdragsansvarige arbetar såväl i team som självständigt och är delaktig i avdelningens utveckling. Rätt person ska kunna leda, kontrollera och ansvar för allt arbete som utförs av den övrig personal som verkar i den uppdragsansvariges projekt.
Den ansvarige uppdragsledaren kommer initialt att bli tilldelad ett mycket intressant sjukhusprojekt i Stockholmsområdet.
Tjänsten rapporterar till gruppchef i Stockholm.
Kravprofil
Utbildning
Rätt kandidat har troligtvis någon form av eltekniskt eftergymnasialutbildning alternativt relevant arbetslivserfarenhet.
Övriga krav:
– Minst 5 års erfarenhet av ledande el-projekteringsarbete i sjukhusprojekt.
– Ca 10 års erfarenhet av att leda och ansvara för el-projektering.
– Drivande personlighet.