Nitro Consult är Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag som bildades 1969. Bolaget har idag 80 anställda och 10 kontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder.
Företaget besitter kompetens inom riskanalys, sprängteknisk rådgivning, besiktning, miljökontroll, vibrationsmätning och kontroll, upprättande av bygghandlingar, byggledning, bergprojektering, specialsprängningar och ingenjörsgeologi.
Rollen som uppdragsledande konsult inom riskanalys och vibrationsutredningar innebär att du arbetar med och tar det större ansvaret för det inledandande arbetet i projekten. Arbetet kommer även att innebära att du utför vibrationstekniska utredningar och prognoser. Du tar också emot samtal från kunder och skriver offerter. Du kan även i din roll hjälpa till att utföra kompetenshöjande insatser inom företaget. Arbetet sker i projektform och innebär många externa kontakter med såväl beställare, entreprenörer och andra konsultföretag. Denna tjänst innebär också att man kommer att ta en ledande och arbetsfördelande roll internt på företaget och i projekten. Till största sker arbetet internt på Nitros kontor men till viss del även externt i olika uppdrag.
Totalt arbetar i dagsläget fem personer i gruppen och man arbetar med framförallt stora projekt som Slussen, Förbifart Stockholm, Tunnelbanan samt med Exploateringskontoret (Stockholms kommun)
Som konsult rapporterar du till Gruppchefen för Riskanalys och Vibrationsutredningar
 
Kravprofil
Utbildning;
Rätt kandidat är troligtvis civil- eller högskoleingenjör inom bygg, anläggning, berg eller liknande.
Övriga krav:

  • Några års erfarenhet inom bygg, anläggning eller berg, allra helst med projekt kopplat till berg och sprängning
  • God förmåga att kommunicera både skriftlig och muntligt
  • Självständig såväl som en lagspelare

 
Vad kan företaget erbjuda rätt kandidat?

  • Ett företag i expansion med starkt stöd från engagerade ägare
  • Internationell koncern med goda utvecklingsmöjligheter
  • Trevlig arbetsmiljö och sunda värderingar samt låg personalomsättning
  • Ett bolag som satsar mycket på sina anställda och kompetensutveckling
  • Flexibla arbetstider

Intresserad av tjänsten? Skicka ditt cv direkt till linda.hempel@puresearch.se eller ring till Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 om du har frågor.