Nitro Consult AB är Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag. Företaget bildades 1969. Bolaget har idag omkring 80 anställda med huvudkontor i Stockholm och nio regionkontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder. Bolaget står inför en kraftig tillväxt med planer på en fördubbling inom de kommande åren. Nitro Consult ingår i Orica, en koncern med verksamhet i ca 50 länder.
Som uppdragsledare på Nitro Consult ingår man i Bergsgruppen och ansvarar för att leda större projekt. Uppdragsledaren kommer primärt att ansvara för ett större underhållsprojekt av SL-s tunnelbana tillsammans med entreprenören Strukton, ett flermiljonersprojekt med ett 20-tal konsulter inblandade. Arbetet innebär en stor kontaktyta och samarbeten med entreprenörer, beställare och underkonsulter samt med kollegor från andra avdelningar internt på företaget. Som uppdragsledare ställs det höga krav på både affärsmässighet och ledarskap.
Tjänsten i korta drag:

  • Leda och fördela arbetet i projekten
  • Ekonomisk uppföljning och rapportering
  • Ytterst ansvara för besiktningsuppdraget av tunnelbanan
  • Delta möte tillsammans med kollegor, uppdragsgivare m fl.
  • Schemaläggning och bemanning av uppdrag

Rapportering sker till gruppchefen
 
Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis någon form högskoleutbildning med relevant inriktning mot berg alternativt gedigen arbetslivserfarenhet.
Övriga krav:

  • 5 – 10 års erfarenhet av att leda större anläggningsprojekt (företrädelsevis projekt kopplat till berg)
  • Goda ledaregenskaper

  
Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka ditt CV direkt till linda.hempel@puresearch.se