EVRY är ett ledande IT-företag med lokal närvaro på 50 orter i Norden med ett team på 10 000 medarbetare. Med insikter, lösningar och teknik skapar man affärsnytta för sina kunder och värde för hela samhället. Genom hög verksamhetskompetens, förståelse för olika branschers utmaningar och en global leveransmodell hjälper man sina kunder att maximera potentialen av sin IT och nå uppsatta affärsmål.
Tjänsten
NCSCross är ett sammanhållet CE-märkt journalsystem för både slutenvård och primärvård som uppfyller kravet på ”en patient, en journal” för samtliga patienter i ett landsting, oberoende av vårdform. Systemet effektiviserar vården, ökar patientens inflytande, underlättar samverkan mellan vårdgivare och ger underlag för säker styrning.
Tjänsten som Utvecklingschef innebär att leda och organisera utvecklingen av produktfamiljen NCS Cross och eventuellt andra produkter som kommer att ligga under utvecklingsteamet.
I rollen ingår ansvar för att aktuell funktionalitet blir utvecklad, testad och dokumenterad enligt företagets gällande rutiner och kvalitetskrav (CE-märkning), ansvar för verktyg och teknik som används i produktutvecklingen samt budget- och personalansvar för utvecklingsteamet som idag består av cirka 16 personer, varav 10 i Eskilstuna och 6 personer i Nyköping.Man kommer även att tillsammansmed teamet bedöma och estimera inkommande krav från Product Manager med avseende på komplexitet och resursåtgång som beslutsunderlag samt agera stöd i offertarbete, att delta i produktledningsgruppen för NCS Cross
I tjänsten ingår även att leda och motivera personalen, bistå Product Manager med input från utvecklingssidan till produkternas utveckling (technicalbacklog), samverkan med andra parter inom produktutvecklingen för sådana delkomponenter till NCS Cross som levereras av tredjepartsleverantörer eller andra organisationsenheter inom bolaget samt ansvar för optimalt resursutnyttjande av egen personal och konsulter placerade i Indien.
Din profil
Troligtvis har du minst 5-10 års meriterande arbetslivserfarenhet inom systemutveckling samt:
–          Erfarenhet av formellt personalansvar och mycket goda ledaregenskaper
–          Erfarenhet av att leda och planera kommersiell produktutveckling
–          Erfarenhet av att arbeta med processutveckling
–          Erfarenhet av att arbeta agilt
–    Flytande svenska och engelska samt god förmåga att uttrycka sig i tal/skrift/presentationer
Meriterande är erfarenhet av att arbeta med breda system och produkter – exempelvis affärssystem, HR-system lönesystem och/eller system för bemanning, erfarenhet av IT inom samma eller närliggande bransch, erfarenhet av kvalitetsarbete inom programvaru-/produktutveckling och/eller erfarenhet av .NETframework.
Intresserad av tjänsten?
Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till info@puresearch.se Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@puresearch.se alternativt 08-515 100 10.