Företaget har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och man erbjuder tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Totalt sysselsätter man cirka 7000 medarbetare och omsätter runt 6 miljarder SEK/år. På uppdrag av landsting, kommuner och försäkringsbolag driver företaget specialistsjukvård, hörselrehabilitering, medicinsk diagnostik, äldre- och handikappomsorg samt psykiatri och psykosocial behandling.
Under divisionen för Omsorg finns sex verksamhetsområden – Äldreboende Stockholm, Äldreboende Riks, Hemtjänst, HVB-hem, Socialpsykiatri och Ungplan. Utöver dessa, finns stödfunktioner som HR, marknad, ekonomi/administration, utveckling/kvalitet/anbud etc.
Hemtjänst bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen enligt LOV (Lag om valfrihet) och exempel på erbjudna tjänster är exempelvis städning, tvätt/klädvård, inköp, post- och bankärenden, matlagning, leverans av matlåda, promenader/ledsagning och personlig omvårdnad. Man erbjuder även hushållsnära tjänster oavsett om man är hemtjänstkund eller inte. Exempel på sysslor man utför är städning, tvätt/klädvård, promenader/ledsagning, inköp, stöd och sällskap vid storhelger, förberedelser under och efter bjudning samt enklare trädgårdsarbete.
Tjänsten
Verksamhetschefen är totalt ansvarig för verksamheten och har fullt resultatansvar. Rollen innebär självständigt arbete där stor vikt läggs vid personalledning och förändringsarbete. Förutom kontakt med medarbetare, har verksamhetschefen även kontakt med uppdragsgivare, brukare och anhöriga.
I tjänsten ingår:
– Att konsolidera och utveckla arbetsgruppen; att motivera gruppen för att nå uppsatta mål samt förankra nya arbetssätt och rutiner.
– Affärsutveckling och verksamhetsutveckling – att anpassa verksamheten efter rådande marknadsvillkor och andra förhållanden.
– Att strukturera och fördela arbetet mellan aktuella verksamhetsområden
– Att skapa förtroende och utveckla relationer/samarbeten med kommunen
– Fullt personalansvar för 60 personer, varav 35 tillsvidareanställda. Till sin hjälp i det dagliga arbetet har man två driftledare samt en biträdande verksamhetschef
– Verksamhetschefen ingår i ledningsgruppen för Hemtjänst.
Som verksamhetschef kommer fokus till stor del att ligga på ett tydligt och pragmatiskt ledarskap med hög grad av tillgänglighet. Verksamheten står inför stora utmaningar, varför förändringsledarskap är en viktig del. Intresse för att vara chef och ledare är en avgörande del för att lyckas i rollen och verksamhetschef, liksom ett genuint intresse för människan och hennes behov.
Din profil
Rätt person har troligtvis akademisk bakgrund, exempelvis socionom/sjuksköterska eller liknande.
Övriga krav:
• Gedigen erfarenhet från arbete inom hemtjänst eller närliggande område.
• Kännedom om SoL (Socialtjänstlagen)
• Erfarenhet från en ledande roll
• Förändringsbenägen och affärsmässig – på att skapa se möjligheter och driva förändringsarbete
• Starka ledaregenskaper, bra på att skapa gemensamhetskänsla och motivera medarbetare att arbeta med satta mål
• Kommunikativ och bra på att nå fram till all typer av människor
Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till info@puresearch.se Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@puresearch.se alternativt 08-515 100 10.