Produktionschef till Modus Sverige, Stockholm

På Modus tror vi på en bättre, klimatsmart värld – precis som våra kunder. Vi hjälper våra kunder att skapa marknadens mest hållbara arbetsplatser. Genom innovativa lösningar med våra systeminredningar utmanar vi det traditionella.

Eftersom Modus har en egen fabrik samt egna montörer, så har vi kontroll på hela kedjan från försäljning till färdigt kontor. Det gör att vi kan säkerställa hög kvalitet och hög kundnöjdhet. Vi är speciellt stolta över att ha en unik svensk tillverkning i vår fabrik och att kunna erbjuda återbrukbara rum.

Modus brinner för att skapa rumslösningar och moderna kontor för dagens och morgondagens företag. Vi är marknadsledande med en lång historik, där kvalitet, estetik, pålitlighet och hög servicegrad präglar vår verksamhet. Vi vill att våra rumslösningar ska bidra positivt till kundernas lönsamhet genom mätbara fördelar avseende Tid, Miljö och Ekonomi.

I höstas fick vi nya ägare och är nu mitt inne i en spännande resa för att utveckla företaget och erbjudanden till marknaden med ett ännu större hållbarhetsfokus.

På företaget arbetar ca 140 personer fördelat på sex lokala kontor och en fabrik. I och med att den nuvarande produktionschefen går vidare internt söker man nu en ersättare som vill utvecklas tillsammans med oss. Inom projektorganisationen i Region Nord arbetar idag ca 20 tjänstemän och ca 50 montörer.  

Tjänsten

Som produktionschef ansvar du för produktionen och därmed kundleveransen i kontorsprojekt i Region Nords geografiska område (från Mellansverige och norrut). Projekten avser ny- om- eller tillbyggnad av kontorsrum från 2-3 kontorsrum till hela kontorsfastigheter.

Du har övergripande ansvar för att resurssätta projekt med tjänstemän och montörer för att skapa ett effektivt genomförande av projekten. I din roll leder du försörjningen av såväl material, logistik samt montering och ansvarar för att ge dina medarbetare rätt förutsättningar för att lyckas. 

Genom dina medarbetare ansvarar du för att Modus som företag i varje givet projekt följer överenskommen tidplan, håller budget samt lever upp till kvalitets- och säkerhetskrav. Du arbetar tillsammans med ditt team med projektledare, montageledare och projektingenjörer som finns i Kumla, Uppsala och på vårt huvudkontor i Sickla i Stockholm. Du drivs av att uppnå hög kundnöjdhet och hög medarbetarnöjdhet. 

Du fyller en viktig roll som ledare där coachning och uppföljning av dina medarbetare är helt avgörande. Tjänsten kommer att ställa höga krav på Dig och dina kollegor att samarbeta och tillsammans utveckla och forma verksamheten utifrån kundens behov och bolagets målsättningar. Du är en del av styrgrupp för projektverksamheten tillsammans med COO, ekonomichef, försäljningschefer och produktionschef Region Syd. 

Tjänsten rapporterar till VD: Malin Gangnor  

Resor i tjänsten förekommer

Tjänsten i korta drag: 

 • Ansvara för produktionsavdelningens utveckling med budgetansvar
 • Genomföra och utveckla produktionen enligt Leanprincipen tillsammans med projektingenjörer, projektledare, montageledare och montörer
 • Ansvarig för att klara kalkyl avseende ekonomi, tid för projektgenomförande, samt mål för kvalitet, kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samt HMS
 • Ansvar för bemanning och resurssättning inom produktion. Övergripande ansvara för personal och arbetsmiljö för alla inom produktionsavdelningen
 • Strukturerat arbeta med utgångspunkt från strategisk handlingsplan i samråd med din närmsta chef
 • Leda montörsmöten tillsammans med montageledare där avdelningens ekonomi och handlingsplaner strukturerat följs upp
 • Hantera lokal samverkan i fackliga frågor och centralt tillsammans med HR-chef 
 • Bryta ned mål och utforma aktivitetsplaner i samförstånd med din personal
 • Ansvara för att dina medarbetare har tydliga roller för att uppnå avdelningens och företagets mål
 • Hålla medarbetarsamtal och vara nära personalen samt säkerställa att alla på din avdelning strävar mot företagets mål och trivs på jobbet
 • Ständigt förmedla viktig information till och från din närmsta chef (COO / VD)

Kravprofil

Rätt kandidat har troligtvis någon form av byggteknisk utbildning, allra helst på högskolenivå och/eller gedigen arbetslivserfarenhet.

Övriga krav:

 • Flerårig erfarenhet från att leda produktion av entreprenader 
 • Flerårig ledarerfarenhet från att systematiskt arbeta med personal- och arbetsmiljöarbete 
 • Goda kunskaper inom entreprenadjuridik
 • Goda ledaregenskaper samt förmåga att leda på distans och skapa väl fungerande team
 • God förmåga att arbeta strategiskt och långsiktigt på ett affärsmässigt sätt
 • God förmåga att hantera flera saker samtidigt 
 • Utbildning inom alternativt erfarenhet av att arbeta enligt Lean
 • Uppskatta att arbeta såväl strategiskt som operativt 
 • God kommunikativ förmåga 
 • Gott ekonomiskt sinne 
 • Erfarenhet av kalkylarbete
 • B Körkort 
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: 

 • Erfarenhet av logistik 
 • Meriterande om man hanterat större projektorganisationer som är lokaliserat spritt över landet.

Personliga egenskaper:

 • Lösningsorienterad
 • Social- och utåtriktad
 • Självgående 
 • Entreprenöriell
 • Proaktiv 
 • Strukturerad 
 • Prestigelös 
 • Flexibel 

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Ekonomichef till Modus Sverige, Kumla

På Modus tror vi på en bättre, klimatsmart värld – precis som våra kunder. Vi hjälper våra kunder att skapa marknadens mest hållbara arbetsplatser. Genom innovativa lösningar med våra systeminredningar utmanar vi det traditionella.

Eftersom Modus har en egen fabrik samt egna montörer, så har vi kontroll på hela kedjan från försäljning till färdigt kontor. Det gör att vi kan säkerställa hög kvalitet och hög kundnöjdhet. Vi är speciellt stolta över att ha en unik svensk tillverkning i vår fabrik och att kunna erbjuda återbrukbara rum.

Modus brinner för att skapa rumslösningar och moderna kontor för dagens och morgondagens företag. Vi är marknadsledande med en lång historik, där kvalitet, estetik, pålitlighet och hög servicegrad präglar vår verksamhet. Vi vill att våra rumslösningar ska bidra positivt till kundernas lönsamhet genom mätbara fördelar avseende Tid, Miljö och Ekonomi.

I höstas fick vi nya ägare och är nu mitt inne i en spännande resa för att utveckla företaget och erbjudanden till marknaden med ett ännu större hållbarhetsfokus. 

Tjänsten

Ekonomichefen har det övergripande ansvaret för controlling, ekonomistyrning, budgetering, redovisning, likviditetsplanering och bokslut. Bolaget står inför en stor tillväxt vilket medför att en viktig del i rollen kommer att vara att både strategiskt- och operativt bidra till bolagets fortsatta utveckling. Du kommer också att vara drivande i utvärdering och implementation av systembyten. Ekonomichefen ingår i ledningsgruppen och har ett personalansvar för två medarbetare, en redovisningsansvarig och en ekonomiassistent.

Tjänsten är stationerad i Kumla där ytterligare nio medarbetare arbetar. 

Tjänsten i korta drag:

 • Yttersansvarig för redovisning och upprättande av månads- och årsbokslut (det operativa arbetet utförs av redovisningsansvarig)
 • Ansvarig för budget, prognos samt uppföljning 
 • Övervakning av årsredovisning 
 • Övervakning av legal rapportering såsom skatt- och momsredovisning 
 • Löpande kontakt med revisorer 
 • Ansvar för försäkringsfrågor 
 • Huvudansvar för factoring och kontakten med factoringbolaget 
 • Ledningsgruppsarbete
 • Likviditetsprognos och planering med uppföljning månadsvis
 • Implementering och uppföljning av KPI:er
 • Sakkunnig och rådgivande roll inom ekonomi och finans för VD och övriga organisationen samt ta fram ekonomiskt material till ledningsgrupp och styrelse.
 • Analysera verksamheten och komma med förslag på hur bolaget kan utveckla verksamheten ut ett ekonomiskt/finansiellt perspektiv.
 • Genomgång och uppföljning av större projekts ekonomi  
 • Avstämning AX och QV (bokföring och projektekonomi)
 • Personalansvar för, samt att leda och fördela arbetet för medarbetarna 
 • Projektledning av interna projekt inom området 
 • Systemägare samt implementation av ERP system (Pyramid) 

Tjänsten rapporterar till VD, Malin Gangnor 

Kravprofil

Utbildning

Civilekonom eller motsvarande    

Övriga krav:

 • Tidigare erfarenhet av roller såsom ekonomichef, finansiell controller, redovisningschef, redovisningsansvarig eller business controller 
 • Dokumenterad god erfarenhet av redovisning och succesiv vinsträkning
 • Affärsmässighet 
 • Goda ledaregenskaper
 • Bred erfarenhet av IT och ekonomistyrningsprocesser
 • Viljan att arbeta såväl strategiskt som operativt med frågor kopplat till ekonomi 
 • Positiv, lösningsorienterad och entreprenöriell som person.
 • Mycket god kunskap i såväl engelska som svenska

Meriterande:

 • Tidigare erfarenhet från entreprenadbranschen
 • Erfarenhet av ERP implementering 
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta i affärssystemet Pyramid 
 • Erfarenhet av programvaran Qlick View

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se